КАКВО ВИЖДАШ?

 

2015

вълна, слушалки

 

"Какво виждаш" тематизира  комуникацията между зрителя и произведения на изкуството и как хората използват сетивата си за възприемане на изкуството. Тъканото парче е проектирано специално, за да бъде възприето от сляпо-глухо хора. Те могат да го докоснат, за да комуникират с изкуството. Слушалките намират малка употреба за хора със загуба на слуха. Тук те стават медиатори и имат специфична роля, като позволяват на хората със зрителни увреждания да почувстват това, което е написано върху обекта. Сега виждам е изписано, използвайки Брайловия код.

Най-важното в тази работа е създаването на социално пространство, където изкуството и възприемащият могат да се свържат. Зрителят е част от работата.

 

Благодаря за подкрепата на Асоциацията за лсяпо-глухи хора в България Национална асоциация на сляпо-глухите в България.

http://www.nasgb.org/

TOP